Lijmen
 

Het aan elkaar verlijmen van materialen is een techniek die al eeuwen oud is. Eeuwenlang werden alleen plantaardige en dierlijke lijmen ingezet (zetmeel, stijfsels, dextrines, beenderlijm, caseïne) voor het verlijmen van relatief eenvoudige materialen. Toen de industrie de zgn kunststoffen ging ontdekken, werden deze ook gebruikt voor het maken van lijm; Dit werden de Synthetische lijmen, zoals Polyvinylacetaten, synthetische rubbers, epoxyharsen, dispersies en PVA. Tot op de dag van vandaag is Intad Belgium zeer gespecialiseerd in vloeibare lijmen en bepaalt het een groot gedeelte van onze omzet.Vele machines in binnen uit buitenland draaien met Intad vloeibare lijmen.
In de zestiger jaren werden de hotmelt lijmen geïntroduceerd. Deze bestaan uit 100% vaste stof (dus zonder water, oplosmiddel of drager). Door verwarming wordt de massa vloeibaar en de verbinding komt tot stand door afkoeling, cq uitstolling. Lijmverbindingen zijn van essentieel belang in industriële toepassingen, in feite valt of staat een eindproduct met de juiste verlijming. In dit verband is het aandrukken van groot belang d.w.z. hoe beter het contact, des te sneller komt de lijmverbinding tot stand en des te korter de aandruktijd kan zijn. Het is duidelijk dat hotmelt lijmen de laatste decenia een enorme opkomst realiseren in de totale industrie. Ook voor Intad Belgium geldt dit; Thans beslaan hotmeltlijmen en hotmeltapparatuur een zeer groot gedeelte van onze activiteiten.
 

 
Afbeelding van tanks met lijm additives Afbeelding van reactor polymerisatie Afbeelding van een productie unit
Tanks met additives Reactor polymerisatie Productie unit
 

 

Belangrijke begrippen

 

 • Adhesie
 • Is de hechting van de droge lijmfilm op de te verlijmen materialen.
   
 • Cohesie
 • Is de benaming van de interne sterkte van de droge lijmfilm zelf.
   
 • Bevochtiging
 • Voor het bereiken van een optimale adhesie is het nodig dat de natte lijmfilm zich uitstekend en gelijkmatig over de te verlijmen oppervlakken verdeeld.
   
 • Tack
 • Kleefkracht van de droge lijmfilm.
   
 • Wet tack
 • Kleefkracht in natte toestand.
   
 • Afbindtijd
 • Dit is de gehele procestijd benodigd om een perfecte lijmverbinding tot stand te brengen.
   
Afbeelding van verlijming van ramen en vensters met hotmelt lijm Afbeelding van het verlijmen van vouwdozen met hotmelt
Verlijmen van glas in venster Verlijming van vouwdozen

 

Lijmprogramma
 PVAc dispersie lijmen
 Caseïne lijmen
 Dextrine lijmen
 Latex lijmen
 Kitten en sealants
 Lijmen in spuitbussen
 Zetmeel lijmen
 Speciale lijmen

 Polysaccharide lijmen
 Poeder lijmen
 INTADCOLD ®
 INTADCAS ®
 INTADDEX ®
 INTADLAT ®
 INTADKIT ®
 INTADSPRAY ®
 INTADPLAN ®
 INTADSPEC ®
 INTADSAC ®
 INTADPUL ®