Skip to main content

Houtstra Kleefstoffen

Geschiedenis Houtstra Kleefstoffen Fabriek; periode 1979 - 1989

De huisvesting aan de Verspycklaan bleek, ondanks de aankoop van aangrenzende panden al snel ontoereikend. Pogingen om het ruimteprobleem met een algehele renovatie en uitbreiding van het bestaande complex op te lossen, botsten met de plannen van de gemeente Naaldwijk. Het werd dus nieuwbouw. Een terrein met een oppervlakte van 15.000 M ,waarvan 13.500 bebouwd,Op 7 mei 1979 werd de nieuwe fabriek door staatssecretaris Mr. K.H. Beyen geopend. De trotse bouwheer Romke Houtstra had er vele jaren van voorbereiding in gestoken. Vijf jaar later, op 9 mei 1984, werd hij op 55-jarige leeftijd uit het leven weggerukt. Houtstra had zich inmiddels steeds sterker internationaal gemanifesteerd.In 1980 had zich de derde generatie al aangediend en wel in de persoon van Romke J. Houtstra ,kleinzoon en naamgenoot van de grondlegger. In Duitsland werd een verkoopkantoor gevestigd en medio 1983 werd in Griekenland een fabricage-unit geopend. Het bedrijf werd uiteindelijk in 1989 overgenomen door een internationale concurrent. Dit was het einde van 60 jaar familie bedrijf "Houtstra's Kleefstoffen".Om toch de jarenlange traditie voor te zetten richtte Romke Houtstra junior in 1990 zijn eigen kleefstoffen onderneming “Intad Belgium BVBA” op.

Hieronder treft u een foto overzicht aan van deze geschiedenis periode, u kunt de foto’s aanklikken voor grotere versies.